Sløgstad

Stordelen av Stranda sentrum ligg no på denne garden sin grunn. Sløgstad si soge som handelsstad tok truleg til i trelasttida kring 1600, og det er muleg at lensmanns- og kremmarætta på Langlo nytta staden som borgarsete seinare i hundreåret.

  Den første borgaren som budde her var NILS PEDERSEN LANGELOE, lensmannsson frå Langlo, er nemnd som handlar første gongen 1699. Han tok borgarskap i Bergen 1702 og budde frå den tid på Sløgstad. I 1708-22 var han kirkeverje i Norddal. Elles var han stor jordegodseigar og, ikkje minst, storkjøpmann. Då han døydde i 1724 let han etter seg midlar for 4012 rd og ei gjeld på berre 350 rd. 337 mann i alle bygdene kring Storfjorden og somme i indre Nordfjord var skuldig han pengar for varer. Buet åtte elles kjøpmannsvarer for 566 rd, sjøreiskapar for 373 rd (m.a ei jekt på 18 og ei på 9 lester, 2 fjøringfar, 2 sambøringar, 1 kjempefæring m.m), og hus for 276 rd, 11 hus på borgarsetet og endå fleire på garden.

  Enka etter Nils, Magdalena Olsdatter Helt frå Bud, ekta i 1726 CORNELIUS SEEHUSEN, som straks tok til å handle her. Han var kjøpmannsson frå Bergen og hadde vore styrmann på Grønland nokre år før han kom til Sløgstad. 8. januar 1731 blei Sløgstad råka av ei flodbåre som kom opp då ein fjellhammar (Skafjellet) fall i sjøen på hi sida av fjorden. Borgarsetet blei då nær øydelagt og Stranda kirke, som låg like ved, knust til pinneved. Seinare i 1730-åra mista Seehusen 2de jægter med indehavende ladninger paa reise til Bergen. Desse tapa kom han seg aldri over. Han døydde i 1744, og ved skiftet etter han 1746 var buet berre så vidt solvent: Aktiva 1347 rd, passiva 1336 rd.

  Son til den føregåande kremmaren og steson til Seehusen, PEDER NILSSEN LANGELOE, handla så etter alt å døme nokre år på Sløgstad. Han døydde i 1746.

  Mora, Magdalena Helt, gifta seg så for tredje gong i 1748 med LARS ABELSET HONNINGDAL (kalla seg som regel berre Abelset), kremmarson frå Honningdal, som heldt fram med handelen. Han svarte handelsskatt berre i 1748. I 1749 heitte det at han kunne svare 8 rd årleg av handelen på Sløgstad. Trass i at han ikkje svarte handelsskatt, ser vi av ymse disposisjonar han gjorde at han må ha verka som kremmar her i 1750-åra. I 1762 budde han enno på Sløgstad, men seinare flytta han til broren, Nils Hagerup på Giskegard, der han døydde, fattig og fallitt. Lars var, etter det vi veit, den siste borgarlege handlaren på Sløgstad.

  I 1765 svarte ein JENS GRØN, truleg offiserson frå Veøy, handelsskatt i Dale skipreide; kanskje budde han på Sløgstad?

Advertisements

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google+ photo

Du kommenterer no med Google+-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

w

Koplar til %s