Langskipsøya II

Samtidig som Hans Lauritzen Haderslev festa ein grunn på Langskipsøya, gjorde også borgaren  PEDER PEDERSEN i Vegsund det. Han var og mellom dei største trelasthandlarane på Sunnmøre. Han dreiv trelasthandel her til han døydde kring 1630.

  Då tok OLUF GLAD, Peder Pedersen sin ettermann i Vegsund, over handelen. Han døydde truleg i 1634. Ervingane hans hadde så hand om grunnen her nokre år inntil borgaren

  OLUF IVERSEN, også kremmar i Vegsund, tok over kring 1636. Midt i 1640-åra flytta Oluf til Veibust, men han heldt handelen på Langskipsøya ved lag. Han bygsla også garden Langskipsøya, og det er ikkje utenkeleg at han budde her ei tid kring 1650. Vi veit det ikkje for visst, men truleg var det dette av dei tre borgarseta på øya som overlevde trelasthandelen.

  Neste brukaren, også av garden, heitte i så fall JENS ANDERSSEN FLEMING. Han var komen hit seinast 1661. Han ser ikkje ut til å ha vore borgar. I 1666 var han arveskrivar, dvs skifteforvaltar. Seinast i 1667 budde Jens på Slinningen. Han verka på den tida som fullmektig for Margrete Stud i  Hanken. I 1674 brukte eigaren av Langskipsøya, sokneprest Christen Hegelund i Ørskog, garden sjølv, i 1683 presteenka.

  Seinast i 1682 tok borgaren OLE LARSSEN ABELSET, kremmarson frå Apalset, til å handle her. Han budde her også. Samtidig dreiv han handel i Honningdal. Kring 1690 flytta han til farsgarden Apalset.

  Då blei truleg handelen på Langskipsøya nedlagd, for først å bli tatt opp att av  KNUD HØGH, før kremmar på Solnør, som flytta hit i 1756. Handelsskatt 1756-71. Høgh døydde i 1772, grunnrik. På skiftet etter Borger og Handelsmand Knud Høgh blei midlane i buet blei sette til vel 7343 rd (av dette jordegods for 5332 rd), skulda til snautt 1053 rd. Høgh åtte også eit fiskevær i Skutvika ved Ålesund. Seinare ingen handel.

  Ein verson av Jørgen Abelset på Solnør, sunnmørsfuten Christian Henrik Ramshart, tok bustad på Langskipsøya og budde her til han døydde i 1786. Enka gifta seg i 1797 med kaptein Johan Arent von Halle, som også budde her. Kona hans døydde i 1810, han sjølv i 1812. Rittmeister Gamborg, seinare på Våge i Veøy, budde her også ei tid.

Advertisements

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google+ photo

Du kommenterer no med Google+-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

w

Koplar til %s