Solnør med Dragsundet

Ole Olsen Abelset, lensmannsson frå Apalset og tidlegare kremmar i Spjelkavik, flytte til Solnør i 1650-åra. Mest truleg dreiv han ikkje handel. Etter at han døydde kring 1660 blei enka Maren Eriksdatter gift med ein Mads Hanssen, som heller ikkje ser ut til å ha drive handel. I 1691 bygsla son til Ole Olsen, Ole Olsen Solnør, garden av amtmann Jonas Lilienskiold. Same året kjøpte Ole  sitt søskenbarn på Apalset, Ole Larssen Abelset, Solnør av amtmannen, men Ole brukte garden til han døydde i 1718; like før er han nemnd som lensmann i Valle skipreide.

  Sonen Ibe Olsen brukte så garden til 1721, då POVEL ABELSET, kremmarson frå Apalset og tremenningen hans, tok over garden som han hadde fått i arv etter faren. Povel Abelset tok til å handle seinast i 1730. Han døydde som ein grunnrik mann i 1742. Aktiva i buet hans var 6265 rd, passiva 1352 rd. Jordegodset aleine blei verdsett til vel 4650 rd.

  Enka etter Abelset ekta så i 1743 KNUD HØGH, kremmarson frå Vegsund, som heldt fram med føremannen sin handel. Han svarte handelsskatt berre i 1744, men dreiv helst handel seinare med, truleg under dekke av at han berre handla med sine eigne leiglendingar.

  Knud Høgh flytta til Langskipsøya i 1756, då stesonen JØRGEN ABELSET overtok Solnør. Han  dreiv truleg handel frå første stund, og hadde elles gjestgiveri i Dragsundet. I 1785 fekk han løyve til å drive gjestgiveri, og han svarte gjestgivarskatt 1786. I 1785 blei Solnør ikkje rekna med mellom kremmarseta og gjestgiveria på Sunnmøre.

  I 1786 døydde Jørgen Abelset, og enka hans, RAGNHILD HØGH, søster til stefaren Knud Høgh, sto så som gjestgivarskatteytar 1787-1802.

  Versonen hennar, CHRISTEN WALLIN, prokurator og tidlegare kremmar på Laberget II, flytta til Solnør sist i 1780-åra, og i røynda var det nok han som dreiv gjestgiveriet allereie frå den tid. Han var også postopnar. Sjølv svarte han gjestgivarskatt 1803-15, enka 1816-18.

  Enka, den kring 60 år gamle Madsi Abelset, ekta i 1817 MATHIAS DANHOLM, 24 år gammal kremmarson frå Drynesund, som svarte gjestgivarskatt i 1819. Året etter døydde han. Enka selde så  Solnør til kaptein Ludvig Daae i 1820 for 5000 spd. Ingen handel etter denne tid. Garden er enno i eiga til Daae-ætta (no Daae-Qvale).

Advertisements

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google+ photo

Du kommenterer no med Google+-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

w

Koplar til %s