Gamlem

Også kalla Borgargarden. Etter å ha verit sergiant ved de sundmørske udcommanderede mariner udj 7 aar oc tient paa flaaden kom ARENT OLSEN GUDING til gards kring 1685. Han er den første kjende kremmaren på staden. Han var lensmann i Gryta skipreide til han bleiv i lag med yngstesonen Arent i 1723. Arent Guding var ikkje borgar av Bergen, men handla truleg i kraft av visse borgarrettar som kongen hadde tilstått tidlegare underoffiserar.

  Versonen BENDIX RØSLING, ukjent opphav, handla kanskje eit par år før 1725.

  I 1725 ekta enka etter Arent Guding PETTER MORTENSEN fra Hella i Ålesund. Han fekk då lensmannsløyve og gjestgivarløyve fra amtmannen. I 1731 fekk han tingsvitne på at stordelen av  varene han førte til Bergen med jekta si var fraktegods, og at han berre i liten grad dreiv handel, for, som han sa, hands lejlighed er icke at creditere, hvorudi dend meste handel paa dette sted bestaar. Petter Mortensen var lensmann i Gryta skipreide til 1748, då han flytta til Bergen. Handelsskatt 1744-48.  Seinare rådmann i Bergen.

  I 1748 fekk JOCHUM NICOLAI KREY, truleg nordmøring, skøyte på husa av Petter Mortensen. Krey svarte handelsskatt 1748-63. I 1749 heitte det at Gamlem var et nødvendig giestgiverstæd for de rejsende«. Krey dreiv ein liden, dog ringe handel, som han kunne svare 6 rd av årleg. Krey døydde i 1770. Han var lensmann i Gryta fra han kom hit til han døydde. Buet hans var dundrande konkurs, og borgarsetet kom ut av ætta for nokre år.

  I 1778 tok så sonen JOCHUM NICOLAI KREY junior over borgarsetet og lensmannsombodet. Han svarte handelsskatt 1787-1811, enka 1812-13. Kongeleg gjestgivarløyve 1786, kremmarløyve 1796. Krey var også fredsdomar (forlikskommisær). I 1785 heitte det om Gamlem:

 

Eet gammelt handelsstæd 2 miil fra andre handelsstæder beliggende og derfor ej ubeqvem til handel, da de nærboende almuesmænd der paa stædet kan blive forsørget med hvad de behøve. Stædet er særdeles beqvemt til giestgiverie, hvortil det ligger meeget belejligt, og derfor agter og ejeren derpaa at ansøge bevilling. Ejeren har i øvrigt endnu ej efter præstemandtallernes udviis været opgivet at bruge handel.

 

Krey dreiv også handel i Korsen i Ålesund ei tid.

  Enka ekta i 1814 ANNÆUS BENEDICTUS LETH PARELIUS, presteson fra Meldal, som straks tok til å handle her; handelsskatt 1814-23, enka 1824-27.

  I 1827 kjøpte KNUD SVENDSEN, kremmarson fra Ørstavik, Gamlem og tok til å handle her. Handelsskatt 1828-51, enka 1852-55. Knud Svendsen og kona var begge av haugianarætt. Dei var dei siste privilegerte handlarane her, men tradisjonane blei førde vidare av sønene deira, Webjørn på Ullahammar og Thomas i Ålesund. Den sistnemnde flytta låna på «Borgargarden» til Ålesund, der han var kjøpmann.

 

Advertisements

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google+ photo

Du kommenterer no med Google+-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

w

Koplar til %s