Laberget IV

I 1645 brukte JENS IBSEN ei grunnleige under Laberget på 1 pund fisk. Same året finn vi han nemnd som strandsittar her med ikkje mindre enn 7 tenestefolk, 5 drengar og 2 tauser. Dette var tvillaust ein kremmar og, truleg, borgar. I 1633 tok ein mann av same namn borgarskap i Bergen; han var fødd i Ålborg, og var truleg lik den seinare kremmaren på Laberget. I 1641-43 var Jens Ibsen ombodsmann over Giskegodset. Han er siste gongen omtala i 1649.

  Same året ser borgaren ANDERS PEDERSEN, før kremmar på Gåsholmen, ut til å ha tatt over den grunnleiga som Jens Ibsen hadde brukt. Han var her enno i 1657.

  I 1661 finn vi 2 nye menn på Laberget som kvar brukte ei grunnleige på 1 pund fisk, nemleg Claus Povelsen (sjå Laberget V) og borgaren PEDER CHRISTOPHERSEN, som eg gjettar tok over etter Anders Pedersen (av tingboka fra 1667 går det fram at Peder var gift med enka etter ein borgar). Det har ikkje lukkast meg å finne ut kva for år han tok borgarskap (kanskje handla han i kraft av kona sine rettar). Han er også nemnd i 1667, og i 1674 er han ført med 4 mk i restanse på proviantskatt. Han er ikkje nemnd mellom borgarane i 1675.

  HANS ERIKSEN WINGAARD var fra Saxkøbing og tok borgarskap i Bergen i 1678. Han handla på Laberget fra 1679 eller før til han døydde i 1699, 48 år gammal. Same året blei det halde skifte etter han, og buet hadde då midlar for vel 1300 rd, inga gjeld: ein rik mann. Wingaard handla også på Flåvær ei tid.

  Enka Ingeborg Aagesdatter, av ei framståande slekt på Molde, ekta i 1701 den 23 år gamle THOR ANDERSSEN TYNDER; ho var då sjølv kring 65 år gammal. Tynder ser ut til å ha handla her til 1706, då Ingeborg døydde.

  Thor Tynder kan då ha bytta borgarsete med den nær jamgamle stesonen HANS HANSSEN WINGAARD, før kremmar på Laberget III. Wingaard handla her til kring 1718, då han overtok verfaren sin handel på Grimmergård i Ålesund. I den tida Wingaard budde på Laberget var han ofte i utlandet; i 1717 heitte det såleis at han hadde halde seg i Holland i åra 1713-15.

  Den som overtok etter han her var STADTZ HENRIKSEN ØSTERICH, borgarson fra Steinvågen, som var etablert seinast i 1718. Stadtz Østerich var berre verksam her nokre år. I 1728 budde han i København, i 1742 på Sunnmøre, i Valle skipreide, truleg hos slektningane på Apalset.

  I 1720 overtok NILS JENSSEN SCHIELDERUP, truleg av presteslekta Schielderup, handelen her. Han var verson til Arent Guding på Gamlem. Schielderup handla truleg til kring 1740. I 1743 er han nemnd som tollbetjent, og i 1751 døydde han som tollbetjent på Molde. I 1750 selde Schielderup  husa sine til den tidlegare eigaren av Giske, Martinus Hørloch, som ikkje dreiv handel her. Heller ikkje seinare blei det drive handel på denne grunnen.

 

Advertisements

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google+ photo

Du kommenterer no med Google+-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

w

Koplar til %s